Trekpaardenwereld

 

Paardenmelk

Een Pakket ingevroren Paardenmelk met 36 zakjes (van 200ml per stuk) kunt u hier bestellen . stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin uw naam en adres en de dag dat u de melk kunt ontvangen bezorgen kan van dinsdag t/m vrijdag door heel nederland.

De verzendkosten zijn 14 euro de kosten van een kuur paardenmelk 79 euro

 

Samen 93 euro kunt u overmaken op bank rek no NL79ABNA0511313977 na ontvangst van het bedrag wordt de melk verzonden.  

 

Informatie over paardenmelk

Al 3000 jaar geleden werd paardenmelk in China gebruikt ter verbetering van de gezondheid en als een algeheel genezend middel. Ook de Romeinen, Grieken en Egyptenaren zagen paardenmelk als een heilzaam middel; het zou bijdragen aan een lang leven, een goede gezondheid en een blijvende schoonheid. Cleopatra baadde zelf in paardenmelk. Nomaden in Oost Azie gebruikten paarden melk als een standaard dagelijks voedingsmiddel. M. Bosma A. Enneman etc, 2006

Zo’n 150 jaar geleden is er in Rusland onderzoek gedaan door medici naar enkel mogelijke gezondheidseffecten van paardenmelk. De behandeling van tuberculose met paardenmelk werd effectief bevonden. Paardenmelk wordt in Rusland door sanatoria als erkend geneesmiddel gebruikt. Bosma. A.Ennenman etc, 2006

Werking

De werking van paardenmelk is terug te voeren tot de sterke gelijkenis met moedermelk waar zeer veel vitale stoffen in zitten. Ze wordt zeer goed verdragen door de maag, bevordert een goede samenwerking tussen maag en darm, ondersteunt de vertering- , de stofwisseling- en de nierfuncties, ontlast de lever, bouwt de darmflora op, versterkt het immuunsysteem van het lichaam, helpt bij allergische huidaandoeningen, bij acne, eczeem of huidschilfers. Dr. Lutz Koch, 1994.

Darmflora

Een gezonde darmflora wordt gekenmerkt door een hoog aandeel aan bifidusbacterien die voor een goede spijsvertering zorgen. Paardenmelk activeert de melkzuurgisting in de darm en zorgt op deze wijze voor een herstel van een verstoord verteringsproces. Tengevolge van een verkeerd functioneren van de menselijke darm kunnen er immers verschillende stoornissen in het gehele organisme optreden. Doordat het verteringsproces hersteld wordt, worden andere belangrijke lichaamsprocessen hersteld wat op zijn beurt de huiden ten goede komt.

Dr.Lutz Koch, 1994

Herstellen van onbalans door slechte voeding

De vooral door industrievoeding opgeroepen stoornissen van het verteringsstelsel worden door paardenmelk gunstig beinvloed, doordat zijn de activiteit van spieren en klieren in maag en darmen stimuleert. De voeding wordt dan beter benut, en schadelijke gisting of schimmels krijgen geen kans zich te ontwikkelen. Verder worden in de huid en de slijmvliezen via het vegetatieve zenuwstelsel de kleine bloedvaten verwijd. Hierdoor gaan stoffen uit het bloed over in huid en slijmvliezen en zorgen voor regeneratie. Dr. Med . Vet Ernst Guth. 

Melkallergie

Vanwege hun hoge kruisreactiviteit met koemelk zouden schapen-, geiten- en buffelmelk vermeden moeten door mensen met koemelkallergie. Paarden- en ezelmelk zouden een goed alternatief kunnen zijn voor koemelk bij deze mensen, omdat het een lage kruisreactiviteit met koemelk laat zien. Resultaten van een vergelijkend onderzoek laten zien dat koemelk en paardenmelk niet dezelfde epitopen delen en als gevolg hiervan kunnen mensen met een koemelkallergie paardenmelk consumeren. Toch is het voor iedereen goed om bij de eerste consumptie voorzichtig te zijn. Men moet er rekening mee houden dat er een allergie kan ontstaan tegen ieder bestaand eiwit. M. Bosma. A. Enneman etc, 2006. 

Voedingsallergie

Volgens Dr. Udo Lamek worden veel problemen afgedaan als voedingsallergie terwijl er in werkelijkheid een verstoorde pancreasfunctie aan de grondslag ligt. Hierdoor onstaat een histamine intolerantie die vele uiteenlopende ziekten veroorzaakt van migraine tot huidproblemen. Bovendien is hierdoor het gehalte aan di-amino-oxidase (DAO) te laag. Deze vangen normaal de gifstoffen weg. Paardenmelk is volgens Dr. Udo Lamek in staat om het DAO-gehalte in het lichaam te verhogen. Jena, 19 april 2007

 Samenstelling

Paardenmelk bevat de belangrijke bouwstoffen; ijzer, gammalinoleenzuur, mineralen, sporenelementen en een scala aan vitaminen (A, B, B2, B6, B12, en E). Paardenmelk is daarnaast erg mager (1,3% onverzadigde vetten). In de onderstaande tabel zie je de samenstelling van merriemelk in vergelijking met andere melksoorten. Paardenmelk komt in vergelijking met andere melksoorten dicht in de buurt van humane melk.

Koolhydraten

Het voornaamste Koolhydraat in paardenmelk is lactose ofwel melksuiker (6,3%). Melksuiker leidt tot een opmerkelijke verbetering van de voedselopname door resorptie van calcium, fosfor en magnesium in maag en darmen. Daarmee wordt een versterkte calcificatie van het beendergestel bereikt, wat vooral op jonge leeftijd en bij osteoporose van betekenis is. De hoge waarden van eiwitbestanddelen in paardenmelk werken dan samen met vitaminen, mineralen en sporenelementen voor een vernieuwing van aangetaste levercellen. Dr. Med. Vet Ernst Guth

Energiewaarde

Paardenmelk heeft een energetische waarde van 40 calorieën per 100 gram

 

Informationen über Stutenmilch 

Schon vor 3000 Jahren wurde Stutenmilch in China zur Verbesserung der Gesundheit und als allgemeine Medizin benutzt. Auch die Römer, Griechen und Ägypter beschauten die Stutenmilch als heilsames Mittel; sie sollte beitragen zu einem langen Leben, einer guten Gesundheit und einer dauerhaften Schönheit. Cleopatra badete sogar in Stutenmilch! Die Nomaden in Ostasien benutzten die Stutenmilch als tägliches Nahrungsmittel.

M. Bosma A. Enneman etc, 2006

Vor ungefähr 150 Jahren wurden in Russland einige mögliche Gesundheitseffekte der Stutenmilch untersucht. Die Behandlung von Tuberkulose mit Stutenmilch hat sich als effektiv erwiesen. Stutenmilch wird in russischen Sanatorien als anerkanntes Heilmittel angewandt.M.Bosma. A.Ennenman etc, 2006  

Wirkung

Die Wirkung der Stutenmilch ist zurückzuführen auf die Verwandtschaft mit der Muttermilch, in der sehr vitale Stoffe enthalten sind. Sie wird sehr gut vom Magen vertragen, fördert eine gute Zusammenarbeit von Magen und Darm, unterstützt die Verdauungs-, den Stoffwechsel- und die Nierenfunktion, entlastet die Leber, baut die Darmflora auf, verstärkt das Immunsystem des Körpers , hilft bei allergischen Hautkrankheiten, bei Akne, Ekzem oder schuppiger Haut.

Dr. Lutz Koch, 1994. 

Darmflora  

Eine gesunde Darmflora zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Bifidus-Bakterien aus, die für eine gute Verdauung sorgen. Stutenmilch aktiviert die Milchsäuregärung im Darm und sorgt auf diese Weise für eine Wiederherstellung eines verstörten Verdauungsprozesses. Ein schlechtes Funktionieren des menschlichen Darms kann Probleme im gesamten Organismus auslösen. Durch die Stutenmilch wird der Verdauungsprozess wiederhergestellt und dadurch auch andere Körperprozesse, was wiederum der Haut zu Gute kommt. 

Genesen des Ungleichgewichtes durch schlechte Ernährung

Die vor allem durch industrielle Ernährungsmittel enstandenen Störungen des Verdauungsapparates werden günstig beeinflusst durch Stutenmilch, da sie die Aktivität der Muskeln und Drüsen im Magen und  im Darm stimuliert. Die Nahrung wird dann besser aufgenommen, sodass schädliche Gährung und Schimmel keine Chance bekommen, um sich zu entwickeln. Weiterhin werden über das vegetative Nervensystem in der Haut und in der Schleimhaut die kleinen Blutgefässe  erweitert. Dadurch gehen Stoffe aus dem Blut über in die Haut und die Schleimhaut und sorgen für Regeneration. Dr. Med . Vet Ernst Guth.

Milchallergie

Wegen ihrer hohen Kreuzreaktivität mit Kuhmilch, sollte Schafs-, Ziegen-, und Büffelmilch vermieden werden von Menschen mit einer Kuhmilchallergie. Stuten- und Eselsmilch könnten eine gute Alternative für Kuhmilch bei diesen Menschen sein wegen ihrer geringen Kreuzreaktivität mit Kuhmilch. Die Resultate einer vergleichenden Studie zeigen, dass Kuhmilch und Stutenmilch nicht dieselben Epitope teilen und somit können Menschen mit einer Kuhmilchallergie Stutenmilch konsumieren. Doch ist beim ersten Genuss Vorsicht geboten, denn eine Allergie kann sich gegen jedes bestehende Eiweiss entwickeln. M. Bosma. A. Enneman etc, 2006. 

Nahrungsmittelallergie

Laut Dr. Udo Lamek werden viele Probleme als Nahrungsmittelallergie bestempelt, während eigentlich eine gestörte Pankreasfunktion die Ursache ist. Hierdurch entsteht eine Histaminintoleranz, welche ganz verschiedene Krankheiten verursacht, von Migräne bis zu Hautproblemen. Ausserdem ist hierdurch der Diamino-Oxidase Gehalt (DAO) zu niedrig, welche Giftstoffe abfängt. Stutenmilch ist nach Dr. Udo Lamek fähig, den DAO-Gehalt im Körper zu erhöhen.  Jena, 19 april 2007

Zusammensetzung

Stutenmilch enthält wichtige Baustoffe; Eisen, Gamma-Linolensäure, Minerale, Spurenelemente und eine Reihe an Vitaminen (A, B, B2, B6, B12, en E). Stutenmilch ist sehr mager (1,3% ungesättigte Fette). In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Zusammensetzung der Stutenmilch im Gegensatz zu anderen Milchsorten. Stutenmilch ähnelt im Aufbau am meisten der menschlichen Muttermilch.  

Kohlehydrate

Das hauptsächliche Kohlehydrat in der Stutenmilch ist die Laktose oder auch Milchzucker (6,3%). Milchzucker führt zu einer bemerkenswerten Verbesserung der Nahrungsaufnahme durch die Resorption von Kalzium, Phosphor, Magnesium im Magen und im Darm. Damit wird eine verstärkte Kalziumaufnahme in den Knochen erreicht, was vor allem in jungen Jahren und bei Osteoporose wichtig ist.  Die hohen Eiweisswerte in der Stutenmilch arbeiten  zusammen mit Vitaminen, Mineralen und Spurenelementen an der Erneuerung von beschädigten Leberzellen.

Dr. Med. Vet Ernst Guth

Energiewert

Stutenmilch hat einen energetischen Wert von 40 Kalorien pro 100 Gramm.